Virgilijus Gross

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Statinio statybos vadovas. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas.

+++ Naujienos +++

Feed

2018-08-21, 14:26

Vietinės nuotekų valyklos statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas

Statytojas turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar ties vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose arba jeigu teritorijų planavimo...   Daugiau


2018-07-25, 20:55

Statinys negali būti paliktas be priežiūros

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) statybos valstybinę priežiūrą vykdo tol, kol vykdoma statinio statyba. Tuo metu Inspekcija gali įpareigoti...   Daugiau


2018-06-29, 21:55

Norint tvirtinti kondicionierių pastato išorėje reikalingas statybos leidimas

Nors dauguma daugiabučių gyventojų jau žino, kad negalima savo nuožiūra perdažyti pastato fasado ar jo dalį, pakeisti stogo dangą ar įrengti naujus stoglangius, tačiau ne visada kreipiasi į savivaldybės...   Daugiau


2018-06-15, 21:54

Balkono įstiklinimas daugiabučiame name...

Balkonas – pastato dalis, atvira išsikišusi aikštelė išorinėje pastato sienoje su aptvaru žmonių saugai užtikrinti ir turinti duris į vidaus patalpas. Balkonas gali būti uždaras, iš lauko pusės įstiklintas...   Daugiau


2018-06-04, 00:00

Pertvarkant sklypo reljefą, privaloma užtikrinti, kad paviršinės nuotekos nepatektų į gretimus žemės sklypus.

Atšilus orams VTPSI gauna vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl kaimyniniuose sklypuose keičiamo sklypo reljefo. Suprantama, kad tvarkant aplinką ar statant gyvenamąjį namą kartais prireikia performuoti...   Daugiau


<< NaujesniSenesni >>


.Parašykite
Paskambinkite