Virgilijus Gross

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Statinio statybos vadovas. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++


Grįžti į peržiūrą

2020-07-20

Elektroninis statybos darbų žurnalas: ką privalu žinoti?

Prieš pradedant statybos darbus reiktų nepamiršti statybos darbų žurnalo. Taigi, kas yra šis žurnalas ir kada jį reikėtų pildyti?
Statybos darbų žurnalas – tai pagrindinis statybos darbų dokumentas, kuriame aprašoma šių darbų eiga, kokybė ir atskirų darbų perdavimas statytojui. Statybos darbų žurnalą privalu pildyti tais atvejais, kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, taip pat, kai pagal teisės aktų nuostatas privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją.
Statybos inspekcija primena, kad teisės aktuose nenustatyta prievolė pildyti statybos darbų žurnalą ūkio būdu statant ne didesnį kaip 500 kvadratinių metrų bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio paskirties pastatą.
Daugiau informacijos galite rasti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a).Grįžti į peržiūrą
Parašykite
Paskambinkite