Virgilijus Gross

<- INŽINERIJOS MOKSLŲ MAGISTRAS -> Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio statybos darbų vadovas; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; Sąmatininkas; Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.

+++ Naujienos ir senienos :-) +++

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-12-07

Statytojai vis dar pamiršta: pirmiausia reikia gauti leidimą, tik tada pradėti statybos darbus!

Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje nurodoma, kad statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, rekonstruotas gyvenamasis namas pagal savo parametrus priskiriamas neypatingosios kategorijos statiniams, tad statinio rekonstravimui privalomas SLD. Statinio ar jo dalies statyba (rekonstravimas) neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius laikoma savavališka statyba.
Statytojai savavališkai pastatytus statinius, remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, galės įteisinti gaudami SLD, jei tokio statinio statyba toje vietoje pagal galiojančius teisės aktus yra galima, sumokant įmoką, kurios dydis kinta iki 70 proc. atsižvelgiant į savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.



Grįžti į peržiūrą




Parašykite
Paskambinkite